SAPPORO FASHION PARADE 2013 Autumnの画像
September 10 [Tue], 2013, 10:30