Tư vấn xây nhà: khắc phục mảnh đất tam giác.

July 26 [Wed], 2017, 17:06

Có thể bạn quan tâmTránh vùng tam giác, chi phí khắc phục rất cao
Có những công trình ở đúng nơi hai đường giao nhau, hai bên đều-giáp đường cái hình thành một vùng tam giác.
Như chúng ta biết, mảnh đất vuông không lồi lõm là lý tưởng nhất về mặt phong thủy. Vì thế thiếu một góc mà hình thành tam giác thì không có cách nào cứu chữa. Bởi vì ở trong những căn nhà đó sẽ bị thủy tai hoặc gia đình luôn có mâu thuần xích mích nhau.
Theo đơn vị tư vấn xây nhà, Mảnh đất hình tam giác xét về mặt xây dựng thật khó lợi dụng, vì lẽ nơi đó không kinh tế, thiết kê cũng rất khó khăn. Nếu trong hình tam giác vẽ một hình tứ giác nội tiếp thì thấy mảnh đất quá hẹp, không thể xây nhà đẹp được.
Chi phí khắc phục đế xây nhà ở mảnh đất tam giác này đắt hơn nhiều so với mảnh đât hình vuông.
Mảnh đất hình tam giác không thể làm nhà ở vì nỏ tụ đọng sinh khí. Nếu góc nhọn tam giác nhằm vào nhà ở thì mỗi ngày chủ nhản căn nhà đi ra ngoài sẽ cảm thâ.v nhức nhôi khó chịu.
Địa hình tam giác còn có nguyên nhân khác là kho xấy nhà như y, vì xe cộ không dễ dàng quay đầu
Nci chung những mảnh đất hình tam giác rẻ tiền hơn, song chớ vì tham rẻ mà sau này sẽ khó khăn trong thiêt kế, xây dựng
Hình dáng các mảnh đất khác nhau ngoài hình tam KÚác:
- Mảnh đất hình vuông là tốt, song xây nhà phải ở trung tâm để tránh lúc đầu tốt, sau lại thất bại.
- Mánh đất tròn là nhiều hứa hẹn cơ may về nghề nghiệp.
- Mảnh đất hình thoi là tốt. Nếu xây ở phần trước sẽ tfiúp cho sự nghiệp phát triển mau chóng. Nếu nhà nằm vào phía, sau thì nghề nghiệp sẽ chắc chắn.