Overgrebspakke får opbakning af KL

September 11 [Tue], 2012, 0:19


Ethvert overgreb eller omsorgssvigt af et barn er ét for meget. Derfor er Kommunernes Landsforening tilfredse med at socialminister Karen Hækkerup søndag aften har lanceret en overgrebspakke. Pakken rummer en række initiativer, der skal sikre, at der reageres hurtigt og korrekt, når der opstår mistanke om overgreb eller omsorgssvigt af børn.

- I kommunerne tager vi et meget stort ansvar for Canada Goose Solaris Parka at løfte indsatsen. Derfor er vi bestemt positive over for de initiativer, som ministeren er kommet med. Men det er ikke nok, at kommunerne løfter deres ansvar alene. Alle parter skal samarbejde om at løfte indsatsen, lyder reaktionen fra KL's formand for Børne- og Kulturudvalg, Jane Findahl.

Forpligtet til at højne kvaliteten
Overgrebspakken er blevet lanceret efter 21Søndag på DR1 det seneste år har sat fokus på kommunernes håndtering af sager om seksuelt misbrug af børn og har dokumenteret, hvordan kommunerne gang på gang har svigtet børnene i flere af de groveste misbrugssager ved ikke at handle på åbenlyse advarsler undervejs i sagsforløbene.

- Vi er meget enige i de forslag, som ministeren lancerer. Og i kommunerne er vi allerede godt i gang med at løfte indsatsen på de områder, som ministeren fremhæver. I kommunerne føler vi os dybt forpligtet af vores ansvar over for børnene og medansvarlige for at højne kvaliteten i børnesagerne, siger Jane Findahl.

Skepsis over for behandlingskrav
Overgrebspakken har fået en overvejende positiv modtagelse blandt børneorganisationerne. Men Jane Findahl er skeptisk over for det krav socialministeren lægger op til, om at alle underretninger om omsorgssvigt af børn skal behandles inden for 24 timer.

- Jeg anerkender, at det er meget vigtigt med højt tempo på reaktionstiden i forhold til underretninger. Men jeg vil gerne advare mod, at vi i vores iver for at vise handling ikke kommer til at lave for Canada Goose Parka mange bureaukratiske procesregler og kontrolforanstaltninger myndigheder imellem. Det er afgørende, at der er fokus på børnene og ikke på proceskrav, siger Jane Findahl.

Hun peger på nødvendigheden i, at alle parter samarbejder på tværs af myndigheder og fagligheder for at hæve indsatsen generelt. Og at personer i børns omgivelser skærper sanserne og deres reaktioner, hvis de oplever tegn på mistrivsel.

Overgrebspakken indeholder 315 millioner kroner til at sikre tidlig indsats i misbrugssager. Det skal finansieres over satspuljen og kræver derfor opbakning fra samtlige partier i Folketinget.
P R
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
http://yaplog.jp/dfsd/index1_0.rdf